Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku nabycia produktów na stronie https://swv.pl mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Serwave sp. Z o.o. z siedzibą w Rędzinach, na ul. Wolności 186A, telefon: 34 375-70-81 (w godzinach od 8 do 17) e-mail: bok@serwave.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą/kurierem lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie ma jednak takiego obowiązku.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy), zwrócić wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, który został wybrany podczas pierwotnej transakcji. Możemy odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu. Państwo mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, (jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy). Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: Serwave sp. Z o.o. 42-242 Rędziny, ul. Wolności 186A

Ja ………. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……….
……….
Data zawarcia umowy / odbioru: ………………

Podpis konsumenta …………………………….
Adres korespondencyjny: Serwave sp. Z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25 lok 417


SWV w liczbach

+ 35000 Wykonanych usług

Tyle usług serwisowych wykonaliśmy dla naszych klientów

+45000 Zadowolonych Klientów

Tylu klientów pozytywnie oceniło nasze usługi

Ubezpieczenie na 200000zł

Każda z naszych usług jest ubezpieczona na łączną kwotę 200000zł

Gwarancja usług

Na wszystie nasze usługi udzielamy gwarancji !

"Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana."

Takie motto przyświeca nam przy wykonywaniu naszych usług. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie a usługi wykonywane są z najwyższą starannością!