Warunki techniczne świadczenia usług

Poniżej znajdziecie Państwo warunki i zaksres świadczonych przez nas usług

Instalacja kuchenki / elektrycznejInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Odłączenie starego sprzętu.
Wypoziomowanie sprzętu w docelowym miejscu instalacji.
Podłączenie do istniejącej, nie wymagającej przeróbek instalacji elektrycznej.
Ustawienie zegara elektronicznego (jeśli występuje).
Potwierdzenie podłączenia sprzętu przez osobę uprawnioną wpisem do karty gwarancyjnej.
Instruktaż bezpiecznego użytkowania sprzętu (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Sprawną instalację elektryczną trójfazową 380V z gniazdem lub puszką (w niektórych przypadkach producent dopuszcza możliwość montażu do instalacji 230V po odpowiednim przystosowaniu kuchenki poprzez zmostkowanie połączenia).
Kabel pięciożyłowy o przekroju przewodów 2,5 mm2, o długości umożliwiającej podłączenie sprzętu tj. minimum 50cm (dot. kuchni elektrycznej).
Odpowiedniej wielkości docelowe miejsce instalacji sprzętu (wymiary minimalne jak urządzenie) oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Możliwość dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji (szerokość drzwi większa niż urządzenie).


Instalacja kuchenki / gaz ziemny / propan butanInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu
Odłączenie starego sprzętu
Wypoziomowanie sprzętu w docelowym miejscu instalacji
Podłączenie, w zależności od rodzaju zasilania gazem:
a) Gaz Ziemny: podłączenie do istniejącej, nie wymagającej przeróbek, instalacji gazowej złączem elastycznym
b) Propan-Butan: podłączenie do butli napełnionej gazem propan-butan przyłączem elastycznym z reduktorem oraz wymiana dysz palników oraz piekarnika (piekarniki gazowe)
Regulacja urządzenia
Ustawienie zegara elektronicznego (jeśli występuje)
Sprawdzenie szczelności podłączenia
Sprawdzenie przy wszystkich palnikach poprawnego działania zabezpieczeń przeciwwypływowych gazu
W przypadku piekarnika gazowego również sprawdzenie działania zabezpieczeń przeciwwypływowych gazu.
Potwierdzenie podłączenia sprzętu przez osobę uprawnioną wpisem do karty gwarancyjnej
Instruktaż bezpiecznego użytkowania sprzętu (do 10 min)Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Sprawną instalację gazu ziemnego z zaworem odcinającym oraz króćcem z gwintem zewnętrznym ½’’ w miejscu docelowej instalacji sprzętu
Nowe, certyfikowane, elastyczne przyłącze gazowe o długości umożliwiającej podłączenie sprzętu tj. min. 75cm, najlepiej 100cm lub dłuższe
Komplet dysz wymaganych wg lokalnych warunków w zakresie rodzaju i ciśnienia gazu w sieci
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji sprzętu (dot. kuchnie gazowo – elektryczne)
Odpowiedniej wielkości docelowe miejsce instalacji sprzętu (wymiary minimalne jak urządzenie) oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora
Możliwość dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji (szerokość drzwi większa niż urządzenie)


Przygotowanie pralki do pracyInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Usunięcie blokad transportowych oraz blokad z bębna pralniczego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
Montaż węża do zasilania wodnego.
Ustawienie sprzętu w miejscu przewidywanego montażu.
Instruktaż użytkowania oraz aplikowania środków piorących (proszek, płyn).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Nowy zakupiony sprzęt.
Możliwość dostarczenia urządzenia do miejsca docelowego (szerokość drzwi większa niż urządzenie).


Montaż pralkiInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Odłączenie starego sprzętu.
Usunięcie blokad transportowych oraz blokad z bębna pralniczego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
Wypoziomowanie sprzętu w docelowym miejscu instalacji.
Podłączenie do istniejącej, nie wymagającej przeróbek instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Podłączenie do istniejącej, nie wymagającej przeróbek instalacji elektrycznej 230V.
Pierwsze uruchomienie sprzętu.
Sprawdzenie szczelności podłączenia.
Instruktaż użytkowania oraz aplikowania środków piorących (proszek, płyn) (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę
Sprawną instalację wodną oraz zawór zimnej wody ¾ cala z gwintem zewnętrznym w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Sprawną instalację kanalizacyjną oraz odpływ o średnicy 25mm, na wysokości w zakresie 40- 100cm, w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji sprzętu WAŻNE – większość producentów sprzętu nie dopuszcza podłączenia urządzenia przy zastosowaniu przedłużacza (możliwość utraty gwarancji).
W przypadku niestandardowej odległości dopływu/odpływu od urządzenia - przewody dopływowe/odpływowe odpowiedniej długości.
Odpowiednie wielkości docelowe miejsce instalacji sprzętu (wymiary minimalne jak urządzenie) oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Możliwość dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji (szerokość drzwi większa niż urządzenie).


Przygotowanie zmywarki do pracyInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie.
Ustawienie zmywarki w miejscu docelowym.
Podłączenie do sprawnego źródła zasilania (bez uruchamiania).
Usunięcie zabezpieczeń transportowych z wnętrza zmywarki ( styropiany, przekładki kartonowe, taśmy klejące).
Wypoziomowanie.
Instruktaż dotyczący pierwszego uruchomienia oraz bezpiecznej obsługi urządzenia.
Posprzątanie i zabranie pozostałości po opakowaniu sprzętu.

Usługa realizowana jest wyłączne wraz z Usługą Transportową.Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Zmywarkę zakupioną wraz z zakupionym zleceniem transportu.
Możliwość dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji (szerokość drzwi większa niż urządzenie).
Odpowiedniej wielkości docelowe miejsce instalacji sprzętu np. wnęka (wymiary minimalne jak urządzenie) oraz podłoże umożliwiające dokładne wypoziomowanie.
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 70cm oddocelowego miejsca instalacji.


Montaż zmywarkiInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Odłączenie starego sprzętu.
Usunięcie blokad transportowych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
Wypoziomowanie sprzętu w docelowym miejscu instalacji.
Podłączenie do istniejącej, nie wymagającej przeróbek instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Podłączenie do istniejącej, nie wymagającej przeróbek instalacji elektrycznej 230V.
Napełnienie zasobnika soli oraz nabłyszczacza (środki zapewnia Klient).
Sprawdzenie szczelności podłączenia.
Pierwsze uruchomienie sprzętu.
Instruktaż użytkowania oraz aplikowania środków czystości (tabletki, sól, nabłyszczasz) (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Sprawną instalację wodną oraz zawór zimnej wody ¾ cala z gwintem zewnętrznym w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Sprawną instalację kanalizacyjną oraz odpływ o średnicy 25mm, na wysokości w zakresie 40- 100cm, w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji sprzętu.
Sól ochronną do zmywarek w ilości minimum 2kg w celu wykonania pierwszego uruchomienia.
W przypadku niestandardowej odległości dopływu lub odpływu od urządzenia - przewody dopływowe lub odpływowe odpowiedniej długości.
Odpowiednie wielkości docelowe miejsce instalacji sprzętu (wymiary minimalne jak urządzenie) oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Możliwość dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji (szerokość drzwi większa niż urządzenie).


Przygotowanie lodówki do pracyInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie.
Ustawienie lodówki w miejscu docelowym.
Podłączenie do sprawnego źródła zasilania (bez uruchamiania).
Usunięcie zabezpieczeń transportowych z wnętrza lodówki ( styropiany, przekładki kartonowe, taśmy klejące).
Rozmieszczenie półek na odpowiednich poziomach wskazanych przez klienta.
Sprawdzenie szczelności przylegania uszczelki.
Wypoziomowanie.Instruktaż dotyczący pierwszego uruchomienia oraz bezpiecznej obsługi urządzenia.
Posprzątanie i zabranie pozostałości po opakowaniu sprzętu.
Usługa realizowana jest wyłączne wraz z Usługą Transportową.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Chłodziarkę / chłodziarko – zakupioną wraz z zakupionym zleceniem transportu.
Możliwość dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji (szerokość drzwi większa niż urządzenie).
Odpowiedniej wielkości docelowe miejsce instalacji sprzętu np. wnęka (wymiary minimalne jak urządzenie) oraz podłoże umożliwiające dokładne wypoziomowanie.
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 70cm oddocelowego miejsca instalacji.
Uwaga – wg zaleceń producenta lodówka powinna odstać w miejscu docelowym, co najmniej 2 godziny zanim zostanie uruchomiona praca sprężarki.
Pierwszego uruchomienia dokonuje samodzielnie Klient wg. instruktażu przeprowadzonego przez serwisanta podczas przygotowania lodówki.
Szczegóły znajdują się w karcie producenta (instrukcja/gwarancja)


Zmiana kierunku otwierania drzwi w lodówce z wyświetlaczemInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Demontaż osłon, blend i zaślepek oraz drzwi w lodówce.
Przełożenie przewodów sterownika i wyświetlacza drzwi (jeśli występują i producent dopuszcza możliwość zmiany kierunku drzwi poza autoryzowanym serwisem).
Przełożenie zawiasów.
Montaż drzwi, osłon, blend, zaślepek po zmianie kierunku otwierania.
Sprawdzenie szczelności przylegania uszczelki.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Chłodziarkę / chłodziarko – zamrażarkę, w której producent dopuszcza możliwość zmiany kierunku drzwi poza autoryzowanym serwisem.


Zmiana kierunku otwierania drzwi w lodówce bez wyświetlaczaInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Demontaż osłon, blend i zaślepek oraz drzwi w lodówce.
Przełożenie zawiasów.Montaż drzwi, osłon, blend, zaślepek po zmianie kierunku otwierania.
Sprawdzenie szczelności przylegania uszczelki.
Usługa wykonywana jest wyłącznie w modelach, w których producent przewidział taką możliwość poza autoryzowanym serwisem.
Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.

Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę
Chłodziarkę / chłodziarko – zamrażarkę, w której producent dopuszcza możliwość zmiany kierunku drzwi poza autoryzowanym serwisem.


Montaż płyty indukcyjnej do zabudowyInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Odłączenie starego sprzętu.
Sprawdzenie czy zabudowa meblowa spełnia warunki dot. izolacji i wentylacji określone przez producenta sprzętu.
Podłączenie do istniejącej instalacji gazowej/elektrycznej.
Osadzenie sprzętu w miejscu docelowym.
Sprawdzenie szczelności podłączenia (płyty gazowe).
Sprawdzenie przy wszystkich palnikach poprawnego działania zabezpieczeń przeciw wypływowych gazu.
Pierwsze uruchomienie sprzętu.
Instruktaż użytkowania sprzętu (do 10 min).
Wpis do karty gwarancyjnej.
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.

Cena nie obejmuje kosztu materiałów dodatkowych np. przewód gazowy, przewód elektryczny.Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Zabudowę meblową przystosowaną do montażu sprzętu do zabudowy.
Odpowiedniej wielkości korpusy meblowe pozwalające na montaż sprzętu oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Dostęp do przyłączy elektrycznych nie wymagający konieczności demontażu pozostałej części zabudowy meblowej.
Sprawną instalację gazową z zaworem odcinającym oraz króćcem z gwintem zewnętrznym 1” w miejscu docelowej instalacji sprzętu (płyty gazowe).
Nowe, certyfikowane elastyczne przyłącze gazowe o długości umożliwiającej podłączenie sprzętu min 100 cm (płyta gazowa).
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 50 cm od docelowego miejsca instalacji sprzętu.Sprawną instalację elektryczną trójfazową 380V /10A (jeśli takie są wymagania sprzętu).


Montaż piekarnika do zabudowyInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Odłączenie starego sprzętu.
Sprawdzenie czy zabudowa meblowa spełnia warunki dot. izolacji i wentylacji określone przez producenta sprzętu.
Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej 230V.
Osadzenie sprzętu w miejscu docelowym.
Ustawienie zegara elektronicznego (jeśli występuje).
Pierwsze uruchomienie sprzętu.
Instruktaż użytkowania sprzętu (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.

Cena nie obejmuje kosztu materiałów dodatkowych np. wtyczka, przewód zasilający.Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Zabudowę meblową przystosowaną do montażu sprzętu do zabudowy.
Odpowiedniej wielkości korpusy meblowe pozwalające na montaż sprzętu oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Dostęp do przyłączy elektrycznych nie wymagający konieczności demontażu pozostałej części zabudowy meblowej.
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 50 cm od docelowego miejsca instalacji sprzętu.


Montaż piekarnika i płytyInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Odłączenie starego sprzętu.
Sprawdzenie czy zabudowa meblowa spełnia warunki dot. izolacji i wentylacji określone przez producenta sprzętu.
Podłączenie do istniejącej instalacji gazowej/elektrycznej.
Osadzenie sprzętu w miejscu docelowym.
Sprawdzenie szczelności podłączenia (płyty gazowe).
Ustawienie zegara elektronicznego (jeśli występuje).
Sprawdzenie przy wszystkich palnikach poprawnego działania zabezpieczeń przeciw wypływowych gazu.
Pierwsze uruchomienie sprzętu.
Instruktaż użytkowania sprzętu (do 10 min).
Wpis do karty gwarancyjnej.
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.
Cena nie obejmuje kosztu materiałów dodatkowych np. przewód gazowy, przewód elektryczny.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Zabudowę meblową przystosowaną do montażu sprzętu do zabudowy.
Odpowiedniej wielkości korpusy meblowe pozwalające na montaż sprzętu oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Dostęp do przyłączy elektrycznych nie wymagający konieczności demontażu pozostałej części zabudowy meblowej.
Sprawną instalację gazową z zaworem odcinającym oraz króćcem z gwintem zewnętrznym 1” w miejscu docelowej instalacji sprzętu (płyty gazowe).
Nowe, certyfikowane elastyczne przyłącze gazowe o długości umożliwiającej podłączenie sprzętu min 100 cm (płyta gazowa).
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 50 cm od docelowego miejsca instalacji sprzętu.
Sprawną instalację elektryczną trójfazową 380V /10A (jeśli takie są wymagania sprzętu).


Montaż okapu do zabudowyInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Odłączenie starego sprzętu.
Montaż na ścianie za pomocą kołków rozporowych dostarczonych przez producenta okapu w wyposażeniu.
Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej 230V.
Osadzenie sprzętu w miejscu docelowym.
Montaż maskownicy pionowej (okapy kominowe).
Zamontowanie wkładu węglowego lub maty.
Pierwsze uruchomienie sprzętu.
Instruktaż użytkowania sprzętu (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.
Cena nie obejmuje przeróbki zabudowy meblowej (jeśli okaże się konieczna).
Cena nie obejmuje kosztu materiałów dodatkowych np. specjalnych kołków lub mocowań.
Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.

Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę
Odpowiednie wielkości docelowe miejsce instalacji sprzętu oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 50 cm od docelowego miejsca instalacji sprzętu.
Odpowiedni do danego modelu pochłaniacza/ okapu filtr węglowy lub matę.


Montaż zmywarki do zabudowyInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Odłączenie starego sprzętu.Przystosowanie mebli (montaż korpusu meblowego do nowego sprzętu).
Podłączenie do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej 230V.Osadzenie sprzętu w miejscu docelowym.
Wypoziomowanie urządzenia.
Sprawdzenie szczelności podłączenia poprzez pierwsze uruchomienie urządzenia.
Instruktaż użytkowania sprzętu (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.

Cena nie obejmuje kosztu materiałów dodatkowych np. przyłącza kanalizacyjne. Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Zabudowę meblową przystosowaną do montażu sprzętu do zabudowy.
Odpowiedniej wielkości korpusy meblowe pozwalające na montaż sprzętu oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Dostęp do przyłączy wodno-kanalizacyjnych/elektrycznych nie wymagający konieczności demontażu pozostałej zabudowy meblowej.
Sprawną instalację elektryczną 230V oraz gniazdo z bolcem ochronnym (uziemienie) w odległości do 50 cm od docelowego miejsca instalacji sprzętu.
Sprawną instalację wodną oraz zawór zimnej wody 3/4 cala z gwintem zewnętrznym w odległości do 50 cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Sprawną instalację kanalizacyjną oraz odpływ o średnicy 25mm, na wysokości w zakresie 40-100 cm w odległości do 50 cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
W przypadku niestandardowej odległości dopływu/odpływu od urządzenia – przewody dopływowe/odpływowe odpowiedniej długości.
Sól ochronna do zmywarek w ilości minimum 2 kg w celu wykonania pierwszego uruchomienia urządzenia.


Strojenie TVInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu
Montaż podstawy do telewizora zgodnie z zaleceniami producenta.
Podłączenie do źródła zasilania 230V oraz istniejącej instalacji antenowej.
Przeprowadzenie procedury instalacyjnej (wybór języka, wybór źródła sygnału, ustawienie daty i czasu).
Programowanie wszystkich dostępnych kanałów (strojenie automatyczne, strojenie ręczne).
Sortowanie do 10 kanałów (wybrane przez Klienta).
Podłączenie i zestrojenie dekodera zewnętrznego (jeśli Klient posiada).
Ustawienie jasności, kontrastu, kolorów oraz trybu dźwięku.Omówienie podstawowych funkcji telewizora i obsługa pilota.
Aktywacja i instruktaż użytkowania okularów 3D (dla odbiorników z funkcją 3D).
Podłączenie do 3 urządzeń zewnętrznych (np. BluRay, DVD, konsola).
Omówienie podstawowych funkcji telewizora i obsługa pilota (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.
Instalator nie dokonuje regulacji ani instalacji anteny oraz nie ma wpływu na dostępność oraz jakość sygnału telewizyjnego.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Odpowiednie kable podłączeniowe tj. HDMI, Euro, RCA(cinch) lub inne wymagane do podłączenia dekodera lub urządzeń zewnętrznych.
Instalację oraz sygnał telewizyjny odpowiedniej jakości poprzez kabel i wtyk antenowy lub dekoder zewnętrzny.
Odpowiednie wielkości docelowe miejsce instalacji sprzętu (wymiary minimalne jak urządzenie) oraz dostęp umożliwiający pracę instalatora.
Możliwość dostarczenia urządzenia do miejsca instalacji.


Konfiguracja SMART TVInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Montaż podstawy do telewizora zgodnie z zaleceniami producenta.
Podłączenie do źródła zasilania 230V oraz istniejącej instalacji antenowej.
Przeprowadzenie procedury instalacyjnej (wybór języka, wybór źródła sygnału, ustawienie daty i czasu).
Programowanie wszystkich dostępnych kanałów (strojenie automatyczne, strojenie ręczne).
Sortowanie do 10 kanałów (wybrane przez Klienta).
Podłączenie i zestrojenie dekodera zewnętrznego (jeśli Klient posiada).
Ustawienie jasności, kontrastu, kolorów oraz trybu dźwięku.
Omówienie podstawowych funkcji telewizora i obsługa pilota.
Konfiguracja połączenia internetowego w telewizorze.
Aktualizacja oprogramowania obwodowego telewizora.
Przeprowadzenie procedury instalacyjnej (wybór języka, trybu, ustawienie daty i czasu).
Uruchomienie zainstalowanych aplikacji.
Instalacja do 3 aplikacji wskazanych przez Klienta (ipla, TVN Player, VOD.TVP).
Instruktaż korzystania z aplikacji, przeglądarki internetowej oraz PVR – nagrywanie na nośnik zewnętrzny (do 15 min).
Aktywacja i instruktaż użytkowania okularów 3D (dla odbiorników z funkcją 3D).
Podłączenie do 3 urządzeń zewnętrznych (np. BluRay, DVD, konsola).
Omówienie podstawowych funkcji telewizora i obsługa pilota (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.
Instalator nie dokonuje regulacji ani instalacji anteny oraz nie ma wpływu na dostępność oraz jakość sygnału telewizyjnego.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Odpowiednie kable podłączeniowe tj. HDMI, Euro, RCA(cinch) lub inne wymagane do podłączenia dekodera lub urządzeń zewnętrznych.
Instalację oraz sygnał telewizyjny odpowiedniej jakości poprzez kabel i wtyk antenowy lub dekoder zewnętrzny.
Działające, przetestowane łącze internetowe (kabel sieciowy, router bezprzewodowy) wraz z hasłami dostępu niezbędnymi do przeprowadzenia procesu instalacji.


Montaż TV na ścianieInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Doradztwo w zakresie wyboru miejsca montażu.
Montaż uchwytu ściennego we wskazanym miejscu.
Montaż telewizora do uchwytu ściennego zgodnie z zaleceniami producenta.
Poziomowanie telewizora.
Ukrycie kabli w listwie maskującej (jeśli dostarczona).
Podłączenie do źródła zasilania.
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.
Usługa nie obejmuje ukrywania kabli w ścianie.
Usługa wykonywana jest wyłącznie pod warunkiem, że materiał z jakiego wykonana jest ściana wskazana do montażu umożliwia powieszenie telewizora.
Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.

Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Odpowiedni uchwyt ścienny, zgodny ze specyfikacją producenta telewizora, a w szczególności przewidziany do odpowiedniej wagi urządzenia.


Montaż TV na ścianie + strojenie + konfiguracja SMART TVInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Rozpakowanie sprzętu.
Montaż podstawy do telewizora zgodnie z zaleceniami producenta.
Podłączenie do źródła zasilania 230V oraz istniejącej instalacji antenowej.
Przeprowadzenie procedury instalacyjnej (wybór języka, wybór źródła sygnału, ustawienie daty i czasu).
Programowanie wszystkich dostępnych kanałów (strojenie automatyczne, strojenie ręczne).
Sortowanie do 10 kanałów (wybrane przez Klienta).
Podłączenie i zestrojenie dekodera zewnętrznego (jeśli Klient posiada).
Ustawienie jasności, kontrastu, kolorów oraz trybu dźwięku.
Omówienie podstawowych funkcji telewizora i obsługa pilota.
Konfiguracja połączenia internetowego w telewizorze.
Aktualizacja oprogramowania obwodowego telewizora.Przeprowadzenie procedury instalacyjnej (wybór języka, trybu, ustawienie daty i czasu).
Uruchomienie zainstalowanych aplikacji.
Instalacja do 3 aplikacji wskazanych przez Klienta (ipla, TVN Player, VOD.TVP).
Instruktaż korzystania z aplikacji, przeglądarki internetowej oraz PVR – nagrywanie na nośnik zewnętrzny (do 15 min).
Aktywacja i instruktaż użytkowania okularów 3D (dla odbiorników z funkcją 3D).
Podłączenie do 3 urządzeń zewnętrznych (np. BluRay, DVD, konsola).
Omówienie podstawowych funkcji telewizora i obsługa pilota (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.
Doradztwo w zakresie wyboru miejsca montażu.
Montaż uchwytu ściennego we wskazanym miejscu.
Montaż telewizora do uchwytu ściennego zgodnie z zaleceniami producenta.Poziomowanie telewizora.
Ukrycie kabli w listwie maskującej (jeśli dostarczona).
Podłączenie do źródła zasilania.
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.
Usługa nie obejmuje ukrywania kabli w ścianie.
Usługa wykonywana jest wyłącznie pod warunkiem, że materiał z jakiego wykonana jest ściana wskazana do montażu umożliwia powieszenie telewizora.
Instalator nie dokonuje regulacji ani instalacji anteny oraz nie ma wpływu na dostępność oraz jakość sygnału telewizyjnego.

Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Odpowiedni uchwyt ścienny, zgodny ze specyfikacją producenta telewizora, a w szczególności przewidziany do odpowiedniej wagi urządzenia.
Odpowiednie kable podłączeniowe tj. HDMI, Euro, RCA(cinch) lub inne wymagane do podłączenia dekodera lub urządzeń zewnętrznych.
Instalację oraz sygnał telewizyjny odpowiedniej jakości poprzez kabel i wtyk antenowy lub dekoder zewnętrzny.
Działające, przetestowane łącze internetowe (kabel sieciowy, router bezprzewodowy) wraz z hasłami dostępu niezbędnymi do przeprowadzenia procesu instalacji.


Montaż na ścianie SMART TV + WIFIInstalacja kuchenki elektrycznej

 Szczegółowy zakres realizacji  Konieczne warunki techniczne
Doradztwo w zakresie wyboru miejsca montażu.
Rozpakowanie sprzętu.Montaż uchwytu ściennego we wskazanym miejscu.
Montaż telewizora do uchwytu ściennego zgodnie z zaleceniami producenta.
Poziomowanie telewizora.
Ukrycie kabli w listwie maskującej (jeśli dostarczona).
Podłączenie do źródła zasilania oraz istniejącej instalacji antenowej.
Konfiguracja routera Wi-Fi.
Przeprowadzenie procedury instalacyjnej (wybór języka, wybór źródła sygnału, ustawienie daty i czasu).
Programowanie wszystkich dostępnych kanałów (strojenie automatyczne, strojenie ręczne).
Sortowanie do 10 kanałów (wybrane przez Klienta).
Podłączenie i zestrojenie dekodera zewnętrznego (jeśli Klient posiada).
Ustawienie jasności, kontrastu, kolorów oraz trybu dźwięku.
Omówienie podstawowych funkcji telewizora i obsługa pilota.
Konfiguracja połączenia internetowego w telewizorze.
Aktualizacja oprogramowania obwodowego telewizora.
Przeprowadzenie procedury instalacyjnej (wybór języka, trybu, ustawienie daty i czasu).
Uruchomienie zainstalowanych aplikacji.
Instalacja do 3 aplikacji wskazanych przez Klienta (ipla, TVN Player, VOD.TVP).
Instruktaż korzystania z aplikacji, przeglądarki internetowej oraz PVR – nagrywanie na nośnik zewnętrzny (do 15 min).
Aktywacja i instruktaż użytkowania okularów 3D (dla odbiorników z funkcją 3D).
Podłączenie do 3 urządzeń zewnętrznych (np. BluRay, DVD, konsola).
Omówienie podstawowych funkcji telewizora i obsługa pilota (do 10 min).
Uprzątnięcie i wywóz opakowań transportowych.
Usługa nie obejmuje ukrywania kabli w ścianie.
Usługa wykonywana jest wyłącznie pod warunkiem, że materiał z jakiego wykonana jest ściana wskazana do montażu umożliwia powieszenie telewizora.
Instalator nie dokonuje regulacji ani instalacji anteny oraz nie ma wpływu na dostępność oraz jakość sygnału telewizyjnego.
Usługa obejmuje koszt dojazdu serwisanta na terenie miasta, w którym usługa została zamówiona.

Usługa realizowana jest w terminie potwierdzonym przez serwisanta, nie później niż 5 dni roboczych od daty i w przedziale godzinowym preferowanym przez zamawiającego usługę.
Gniazdo elektryczne 230V w odległości do 50cm od docelowego miejsca instalacji urządzenia.
Odpowiedni uchwyt ścienny, zgodny ze specyfikacją producenta telewizora, a w szczególności przewidziany do odpowiedniej wagi urządzenia.
Odpowiednie kable podłączeniowe tj. HDMI, Euro, RCA(cinch) lub inne wymagane do podłączenia dekodera lub urządzeń zewnętrznych.
Instalację oraz sygnał telewizyjny odpowiedniej jakości poprzez kabel i wtyk antenowy lub dekoder zewnętrzny.
Router Wi-Fi przystosowany do rodzaju łącza internetowego w miejscu instalacji.
Aktywne łącze internetowe w miejscu instalacji.


Dlaczego nasze usługi ?

Ponad 30,000 zrealizowanych usług

Ponad 20,000 zadowolonych klientów

Każda usługa jest ubezpieczona !

Gwarancja 200,000 zł

Tylko sprawdzeni serwisanci !

Gwarancja jakości !

Pokrycie 95% powierzchni Polski

Tylko sprawdzeni serwisanci !

98% usług wykonanych w ciągu 24h !